رفتن به بالا

لیست دوره ها(4 دوره)

زمینه عمومی فعالیت:
زمینه تخصصی:
سطح:
مدرس:
آموزشگاه:
هزینه دوره:
وضعیت دوره:

دوره خصوصی دکتر الله وردی(خ طاهری)

کلاس بعدی: سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 08:30
دسته بندی: زبان های خارجی و مهاجرت، زبان انگلیسی سطح: پیشرفته
هزینه شرکت در دوره: رایگان
داود اله وردی نیک
رئیس هیأت مدیره موسسه زبانسرای تهران
زبانسرای تهران

دوره خصوصی دکتر الله وردی(خ طاهری)

کلاس بعدی: سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 08:30
دسته بندی: زبان های خارجی و مهاجرت، زبان انگلیسی سطح: پیشرفته
هزینه شرکت در دوره: رایگان
داود اله وردی نیک
رئیس هیأت مدیره موسسه زبانسرای تهران
زبانسرای تهران

دوره خصوصی دکتر الله وردی(خ طاهری)

کلاس بعدی: سه‌شنبه 27 مهر 1400 ساعت 08:30
دسته بندی: زبان های خارجی و مهاجرت، زبان انگلیسی سطح: پیشرفته
هزینه شرکت در دوره: رایگان
داود اله وردی نیک
رئیس هیأت مدیره موسسه زبانسرای تهران
زبانسرای تهران

رمز ارز های دیجیتال

پایان دوره: دوشنبه 6 ارديبهشت 1400 ساعت 19:00
دسته بندی: سرمایه گذاری، رمز ارز دیجیتال سطح: عمومی
هزینه شرکت در دوره: رایگان
مصطفی پیروزی راد
مدرس رمزارز دیجیتال
راد