رفتن به بالا

دوره SCC 13 معصومه رضایی (شعبه 2)

کد دوره: 310 دسته بندی: زبان های خارجی و مهاجرت، زبان انگلیسی سطح: عمومی طول دوره: 1440 دقیقه ظرفیت دوره: 3 نفر

زمانبندی کلاس های دوره (16 جلسه کلاس)

زمان شروع: دوشنبه 21 تير 1400 ساعت 10:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه اول
زمان شروع: پنج‌شنبه 24 تير 1400 ساعت 10:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه دوم
زمان شروع: دوشنبه 28 تير 1400 ساعت 10:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه سوم
زمان شروع: پنج‌شنبه 31 تير 1400 ساعت 10:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه چهارم
زمان شروع: دوشنبه 4 مرداد 1400 ساعت 10:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه پنجم
زمان شروع: دوشنبه 11 مرداد 1400 ساعت 10:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه ششم
زمان شروع: پنج‌شنبه 14 مرداد 1400 ساعت 10:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه هفتم
زمان شروع: دوشنبه 18 مرداد 1400 ساعت 10:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه هشتم
زمان شروع: پنج‌شنبه 21 مرداد 1400 ساعت 10:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه نهم
زمان شروع: دوشنبه 25 مرداد 1400 ساعت 10:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه دهم
زمان شروع: دوشنبه 1 شهريور 1400 ساعت 10:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه یازدهم
زمان شروع: پنج‌شنبه 4 شهريور 1400 ساعت 10:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه دوازدهم
زمان شروع: دوشنبه 8 شهريور 1400 ساعت 10:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه سیزدهم
زمان شروع: پنج‌شنبه 11 شهريور 1400 ساعت 10:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه چهاردهم
زمان شروع: دوشنبه 15 شهريور 1400 ساعت 10:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه پانزدهم
زمان شروع: پنج‌شنبه 18 شهريور 1400 ساعت 10:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه شانزدهم

دوره های مرتبط

هیچ موردی یافت نشد.